Escola

Com pot ajudar l'escola els alumnes amb TDAH?

Quan un estudiant té un diagnòstic de TDAH, el sistema educatiu té previst que es duguin a terme una sèrie d'adaptacions perquè pugui accedir als continguts escolars i pugui avançar en els seus aprenentatges en tots els nivells educatius, malgrat les dificultats derivades del trastorn. 

Aquestes adaptacions inclouen, per exemple, deixar-los més temps per fer els exàmens o les tasques, situar-los prop de la pissarra o en un espai on hi hagi poques distraccions, la supervisió de la seva agenda, oferir-los la possibilitat de fer exàmens orals, etc. Són adaptacions de la metodologia, però en cap cas es modifiquen els continguts curriculars.