www.som360.org/ca
Comorbilitat

Quins trastorns associats pot tenir el TDAH?

En les poblacions infantojuvenils els trastorns més comòrbids amb el TDAH són el trastorn negativista desafiant, el trastorn específic d'aprenentatge, el trastorn d'ansietat i el trastorn de la son. En l'edat adulta, les comorbilitats psiquiàtriques més freqüents amb el TDAH són la depressió, el trastorn d'ansietat, el trastorn bipolar, els trastorns de la son i el trastorn per ús de substàncies.