www.som360.org/es

Teresa Bermúdez Sánchez

Responsable Programa Habitatge Compartit
Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona
Logotipo de Serveis Socials de Sant Joan de Déu - Barcelona
Teresa Bermúdez