www.som360.org/ca
Recuperació

Quan una persona amb TCA presenta una millora, quin tractament ha de seguir i quan podrà tenir l'alta definitiva?

Quan una persona amb trastorn alimentari presenta una millora, és l'equip terapèutic l'encarregat d'establir el tipus de tractament que ha de seguir, que normalment anirà disminuint d'intensitat. Per exemple, una persona atesa en un hospital de dia, si té una evolució favorable, podria seguir el tractament a consultes externes.

El temps de tractament sempre depèn de l'evolució de la persona afectada i és un equip especialitzat i interdisciplinari qui realitzada les intervencions depenent dels objectius que s'han de treballar. L'alta definitiva és l'última fase del procés de recuperació i es dona quan s'ha restablert el funcionament físic, psicològic i social de la persona. És important consensuar l'estabilitat de la recuperació entre la persona afectada, la família i l'equip terapèutic. Es recomana donar l'alta definitiva després d'estar almenys un any sense símptomes del trastorn, ja que, després d'aquest període, disminueix de manera significativa el risc de recaigudes.