www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Recomanacions família

La intervenció de la família, i també del centre educatiu, és imprescindible perquè l'infant amb TDAH pugui desenvolupar-se de manera adaptativa al seu entorn, minimitzant les seves dificultats i maximitzant els seus potencials.

Empleabilitat

Pots fer qualsevol feina que desitgis, però per regla general a les persones amb TDAH ens van bé les feines que tinguin horaris flexibles i no tradicionals, i controlem bé la pressió i els ritmes accelerats, com el que hi ha a les

Factors de risc

El desenvolupament del cervell és el procés a través del qual les neurones es formen i maduren, i està diferenciat en sis etapes: proliferació, migració, diferenciació, sinaptogènesi (que és la formació de les sinapsis, que són les connexions entr

TDAH

Les persones doblement excepcionals són aquelles que presenten altes capacitats intel·lectuals i creatives i un o diversos trastorns limitants, com ara el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), el trastorn de l'es

Escola
  • Guardar un espai de la classe per a la informació important (horari, deures, dates d’exàmens...) i recordar-la freqüentment. 
  • Donar instruccions breus i clares i assegurar-nos que l’infant les ha en
Escola

La finalitat és crear un entorn favorable per facilitar l’adaptació de tot l’alumnat i generar oportunitats d’aprenentatge.