www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Tractament farmacològic

El tractament s'hauria de mantenir fins que els símptomes remetin. Això dependrà de la intensitat dels símptomes i del grau d'afectació a la seva vida diària.

Tractament

El neurofeedback no és un tractament d’elecció per al TDAH, però si que hi ha alguns estudis que demostren la seva eficàcia. No obstant això, encara hi ha informació contradictòria al respecte i cal ampliar-ne el coneixement científic per tenir més dades que avalin la seva utilització.

Dificultat en l'aprenentatge

Els primers senyals d'alarma es poden observar tant a casa com a l'escola. A l'entorn escolar, l’equip docent pot detectar-lo més ràpidament en tenir tot un grup amb què comparar i observar diferències en els ritmes d'aprenentatge o comportaments disruptius.

Tractament farmacològic

No tots els infants amb diagnòstic de TDAH són iguals; de fet, són molt diferents. En contra dels rumors socials, es pot afirmar que no tots els infants diagnosticats de TDAH necessiten ni se'ls pauta un tractament farmacològic de manera sistemàtica.

Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) és un factor de risc per al desenvolupament del trastorn per ús de substàncies (TUS). Les persones amb TDAH solen tenir un inici precoç de consum de substàncies i una transició ràpida des de l'inici del consum a l'addicció

Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

El diagnòstic de TDAH sol fer-se en iniciar l'escola, al voltant dels 6-7 anys, sobretot quan apareixen els problemes d'adaptació escolar. Els senyals d’alarma varien segons l’edat, però alguns d’ells són: