www.som360.org/ca

Primera persona

Equip guia reunión
8 horas amb...

Equips GUIA de l’Àmbit Metropolità Sud i Vallès Oriental

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Xevi Huguet i Aniol
Testimoni

Xevi Huguet Rayo

Persona afectada per TDAH i pare d'un infant amb TDAH
Annie Rodriguez
Testimoni

Annie Ro

Persona amb un TDAH i Altes Capacitats Intel·lectuals
Globos de colores
Testimoni

Domingo Gutiérrez

Parella i pare de persones amb TDAH
La brújula naranja
Testimoni

La brújula naranja