www.som360.org/ca

Jesús Portos Villar

Infermer especialista en salut mental. Supervisor d'Infermeria. Procés Assistencial Hospitalització en Salut Mental
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Jesús Portos Villar