www.som360.org/ca

Infància

Últims continguts publicats

Niño con TDAH
Per què tenen aquest comportament i com podem ajudar-los?
7
1
Pautes per a famílies
Afrontar un examen
Consells a l'hora d'estudiar i fer les proves
5
1
Estudis
Recomanacions família

La intervenció de la família, i també del centre educatiu, és imprescindible perquè l'infant amb TDAH pugui desenvolupar-se de manera adaptativa al seu entorn, minimitzant les seves dificultats i maximitzant els seus potencials.

Empleabilitat

Pots fer qualsevol feina que desitgis, però per regla general a les persones amb TDAH ens van bé les feines que tinguin horaris flexibles i no tradicionals, i controlem bé la pressió i els ritmes accelerats, com el que hi ha a les

Factors de risc

El desenvolupament del cervell és el procés a través del qual les neurones es formen i maduren, i està diferenciat en sis etapes: proliferació, migració, diferenciació, sinaptogènesi (que és la formació de les sinapsis, que són les connexions entr

Nalleli Silva en la Fundació Ferran Angulo
8 horas amb...

Nalleli Silva Michel

Psicòloga clínica. Coordinadora de l'equip d'admissions i derivacions de Psicoxarxa Solidària
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
teaf comorbilidad
El TDAH i el TEA són els trastorns més presents en casos de TEAF
3
24
Trastorns de l'espectre de l'alcoholisme fetal (TEAF)
Deporte infantil
L’exercici físic introduït des d’edats primerenques podria arribar a reduir el risc de patir trastorns mentals a llarg termini
4
30
Exercici físic
TDAH en casa
Consells per a les famílies
4
35
Pautes per a pares i mares
La inatención en el TDAH
Senyals d'alarma que ens poden fer sospitar
4
39
Senyals d'alerta al TDAH
Una doble excepcionalitat difícil de detectar
7
63
Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat
Xevi Huguet i Aniol
Testimoni

Xevi Huguet Rayo

Persona afectada per TDAH i pare d'un infant amb TDAH
5
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
trastorno negativista desafiante
Entre el 30 i el 50% dels nens amb TDAH també presenten TND
6
26
Trastorn negativista desafiant