www.som360.org/ca
Article

Preguntes davant la incertesa

SOM Salud Mental 360

Redacció

SOM Salud Mental 360
incertidumbre

Malgrat l’ampli reconeixement de la importància de les polítiques de salut mental, les dades recollides per l’Organització Mundial de la Salut revelen que el 40,5 % dels països no disposen de polítiques sobre salut mental i que un 33,3 % no disposen de programa. (OMS, 2006).

Però, què signifiquen les polítiques de salut mental per a la ciutadania? Les polítiques responen a les necessitats de la societat? Què necessiten les persones amb trastorns de salut mental? I les persones en situacions vulnerables? I les empreses o les escoles?

La salut mental ja era una prioritat en les agendes dels governs, però la pandèmia ha posat damunt la taula la urgència de donar resposta a les necessitats de benestar emocional i salut mental de tota la societat. 

L’impacte de la vulnerabilitat en la salut mental

Les crisis anteriors ens serveixen de precedent. El patiment psíquic de la ciutadania, en general, i de les persones que ja patien trastorns mentals es va incrementar en aquelles èpoques de crisi. És important, alhora, fer una lectura correcta i objectiva de l’estat de la situació a cada país i cada comunitat, per tal de no psiquiatritzar la població i restar-li la capacitat d’adaptació, la resiliència.

L’estratègia més bona per afrontar el període d'incertesa que encara hem de viure és fer-nos les preguntes clau i treballar en el disseny de les respostes de manera conjunta, tots els agents implicats: els mateixos afectats, els planificadors, els empresaris, els agents socials i educatius i, per descomptat, els professionals de la salut.