www.som360.org/ca
Escola

Quins suports pedagògics necessiten les persones amb TDAH que cursen estudis superiors?

Els suports depenen de les necessitats, de les característiques del noi o la noia. Alguns necessiten seguiment psicopedagògic per organitzar-se les tasques, d'altres necessiten aprendre a utilitzar les tècniques d'estudi o bé rebre orientació per encaminar-se cap a nivells d'estudis superiors o al món laboral. Per saber com guiar-los, és important escoltar-los i donar-los veu en el procés d'aprenentatge.