Preguntes i respostes

Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Si els símptomes t'afecten en l'àmbit social, laboral o familiar, demana ajuda a la xarxa d'atenció en salut mental.

Escola

És molt important que la familia transmeti tota la informació a l'escola i els doni una còpia de l'informe on s'especifica el diagnòstic de TDAH del seu fill.

Laboral

Analitzant què és el que porta a la frustració i determinant si depèn de tu i pots canviar-ho perquè vagi disminuint. I intentant que no repercuteixi en la feina, intentant compartimentar.

 

Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

 

Si, el fet de tenir TDAH no té cap relació amb la intel·ligència, per això es pot tenir TDAH i altes capacitats.

Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

De manera general, es pot dir que els símptomes centrals són la hiperactivitat, la inatenció i la impulsivitat.

Tractament farmacològic

Aquests fàrmacs, lluny d'alterar el nostre funcionament cerebral, intenten «normalitzar» els nivells deficitaris de dopamina i noradrenalina en les àrees cerebrals implicades en el TDAH. I rotundament «no», no generen cap mena de dependència.