www.som360.org/ca

Salud mental en el entorno laboral

Aquest document té com a objectiu ajudar les organitzacions i empreses a implementar estratègies senzilles que ajudin a prevenir els problemes de salut mental. La guia pretén augmentar el coneixement sobre la matèria i conscienciar empreses i entitats sobre la necessitat de cuidar la salut mental de les persones empleades i dels beneficis que això reporta tant per a la pròpia organització com per a la societat en general, com a punt de partida necessari per emprendre els canvis que es requereixin. S'hi aborden temes com què és la salut mental, quins són els seus determinants, les principals xifres i, a més, es desmenteixen mites relacionats amb aquest àmbit. A continuació, s'analitza quina és la situació actual de la salut mental a les empreses i qüestions com la prevenció i promoció de la salut mental, així com els riscos psicosocials. També aborda la temàtica de la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental i quins són els beneficis de la contractació per a les organitzacions.

Federació Salut Mental Comunitat Valenciana
(2023)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024