www.som360.org/ca

Pregunta a l'expert

Més de 90 experts han respost 503 preguntes

Envies la pregunta

Un expert la llegeix

Es transcriuen i es publiquen a la web

Es responen en un directe a IG

Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

El tractament s'hauria de mantenir fins que els símptomes remetin. Això dependrà de la intensitat dels símptomes i del grau d'afectació a la seva vida diària.

José Ángel Alda Díez
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Doncs dependrà de la intensitat dels símptomes i de la seva afectació en els àmbits social, familiar i laboral. La majoria dels adults amb TDAH tenen una vida plena amb una bona adaptació social i laboral.

José Ángel Alda Díez
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Els podem ajudar acompanyant-los durant el procés o acudint als especialistes perquè puguin guiar-los. Si es deixen ajudar des de casa, se'ls pot recordar la importància de buscar en diferents plataformes o webs, fer un horari amb els dies que faran aquesta recerca, investigar sobre les feines que els interessen i totes les opcions laborals que tenen. També es pot revisar el currículum i practicar les entrevistes. D'altra banda, si és un professional qui en fa el seguiment o l'orientació, serà l'encarregat d'anar pautant i guiant el procés.

Laia Mijana Cristau
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Una persona amb TDAH no desenvoluparà necessàriament cap altre trastorn de salut mental. Que l'evolució vagi en una direcció o una altra dependrà dels símptomes que presenti, de l'afectació a la seva vida diària i del suport familiar que tingui.

José Ángel Alda Díez
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Depèn de la persona i del tipus de feina. Per exemple, si la persona amb TDAH té cursada una discapacitat i vol optar a una feina en què es requereix tenir-la, doncs l'haurà d'especificar. Et diria que és molt subjectiu i ha de ser la persona qui ho valori i decideixi si dir-ho serà beneficiós o no.

Laia Mijana Cristau
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Habitualment per les seves distraccions contínues, la manca d'organització, la impulsivitat, i perquè interromp contínuament les converses o parla fora de torn.

José Ángel Alda Díez
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) s'inicia a la infància i els seus símptomes van evolucionant a mesura que la persona va madurant. Sabem que a l'adolescència els símptomes persisteixen en gairebé el 70% de les persones afectades i a l'edat adulta, al voltant del 40%. Els símptomes d'hiperactivitat i impulsivitat disminueixen més, mentre que els de manca d'atenció amb prou feines es modifiquen amb el pas dels anys.

José Ángel Alda Díez
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Analitzant què és el que porta a la frustració i determinant si depèn de tu i pots canviar-ho perquè vagi disminuint. I intentant que no repercuteixi en la feina, intentant compartimentar.

Laia Mijana Cristau
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Quan un adolescent amb TDAH entra a l'edat adulta es troba en una etapa de canvi i ha de fer front a nous reptes com, per exemple, gestionar de manera autònoma els diners. A alguns els costa estalviar, a d'altres tot al contrari, però és important ajudar-los i supervisar-los. A nivell acadèmic, el repte és decidir quins estudis superiors faran o bé de què volen treballar. Se'ls pot ajudar a veure quines opcions tenen, què els motiva o què els agradaria fer, a preparar el currículum tenint en compte quins aspectes són importants i quins no.

Laia Mijana Cristau
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

A les persones amb TDAH que s'inicien al món laboral els diria que tinguin paciència, que apuntin els aspectes importants a recordar o memoritzar; és a dir, que es facin autoinstruccions. Si els costa gestionar el temps, que busquin estratègies, que demanin ajuda quan detectin dificultats i no deixin que es converteixin en un problema més gran. D'altra banda, també és important desconnectar després de l'horari laboral.

Laia Mijana Cristau
Empleabilitat
Les persones amb neurodiversitat s'enfronten a molts reptes i desafiaments tant a l'accés al mercat laboral com al desenvolupament de les seves habilitats dins d'una empresa. Tant és així, que hi ha un alt índex d'atur entre les persones neurodivergents, com les persones autistes o amb TDAH. A més, sovint estan en situació de subocupació, exercint funcions que no tenen res a veure amb les seves capacitats. Tot i que les empreses tenen l'obligació i la responsabilitat de facilitar adaptacions per garantir la igualtat de condicions al lloc de treball a totes les persones empleades, cal que les persones amb neurodiversitat també coneguin algunes estratègies que les poden ajudar a superar algunes de les dificultats. En aquesta sessió abordarem qüestions com ara: Preparar una entrevista de feina, saber quin tipus de feines són les més adequades, quines adaptacions al lloc de treball em poden ajudar, l'estigma en l'àmbit laboral o què puc aportar a l'empresa des de la meva perspectiva neurodivergent . Envia'ns les teves preguntes!
Javier Peris
Javier Peris Escribá
Marta Martín García
Marta Martín García
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
El moment en el qual una persona afectada per un trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) passa a ser adulta és crític per les noves situacions vitals que ha d’afrontar. Es tracta d’una època vital en la qual el trastorn pot interferir en les relacions interpersonals, que són més complexes, en la vida laboral i educativa, i en les responsabilitats pròpies de la vida adulta. Gestionar la frustració, la impulsivitat o la desorganització poden ser claus per assumir els objectius vitals que aquestes persones es fixen al deixar enrere l’adolescència. En aquesta sessió volem resoldre els principals dubtes sobre el pas de l’adolescència a l’adultesa en persones amb TDAH. Envia’ns les teves preguntes!
José Ángel Alda Díez
Dr. José Ángel Alda Díez
Laia Mijana Cristau
Laia Mijana Cristau