www.som360.org/ca

Joan Roa Natividad

Psicòleg. Professor associat i investigador de Psicologia Social
Universitat de Girona
Universitat de Girona
Joan Roa