www.som360.org/ca
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Hi ha alguna relació entre el TDAH i el consum de substàncies?

El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) és un factor de risc per al desenvolupament del trastorn per ús de substàncies (TUS). Les persones amb TDAH solen tenir un inici precoç de consum de substàncies i una transició ràpida des de l'inici del consum a l'addicció. A més, les persones amb TDAH i TUS presenten un consum més complex i crònic, així com una freqüència més alta de policonsum, en comparació de les persones amb TUS sense TDAH. En aquests casos també s'observen altres trastorns psiquiàtrics amb més freqüència, entre els quals destaquen els trastorns de personalitat antisocial i límit, els trastorns de l'estat d'ànim i d'ansietat.