www.som360.org/ca
Laboral

Una persona amb TDAH pot fer qualsevol feina?

Sí, sent realista, analitzant que realment la pot fer i adquirint els coneixements per fer-la.