www.som360.org/ca
TDAH

Què vol dir que una persona té doble excepcionalitat?

Les persones doblement excepcionals són aquelles que presenten altes capacitats intel·lectuals i creatives i un o diversos trastorns limitants, com ara el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), el trastorn de l'espectre autista (TEA) o dificultats d'aprenentatge (dislèxia, disgrafia, discalcúlia, etc.) La detecció d'aquesta condició resulta força complexa tant per l'escassetat d'informació que hi ha sobre això com per la simptomatologia.

Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)