www.som360.org/ca
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Quins senyals ens poden alertar que un infant pot tenir TDAH inatent?

Alguns símptomes que ens poden fer sospitar són: 

  • Perden detalls importants de la informació que llegeixen o escolten, com si tinguessin dificultats de memòria. 
  • Necessiten més temps per captar la informació, és a dir, triguen a processar el que se'ls explica.
  • Perden el fil de les explicacions. 
  • Semblen estar atenents, però quan se'ls pregunta, no han entès o no poden concretar la idea principal. 
  • Quan compten amb més temps, poden elaborar respostes que sorprenguin per eficaces. 
  • Cometen errors en l'execució de tasques mecàniques, com ara operacions matemàtiques o ortografia, per falta d'atenció (per exemple, no fixar-se en el signe de les operacions o oblidar-se accents) i poden tenir un rendiment variable (sensació que un dia saben fer alguna cosa i l'endemà no). 

Si observes en el teu fill o filla o en alumnes alguns d'aquests símptomes, és important que consultis amb un especialista que avaluï i confirmi o descarti la presència d'un TDAH de tipus inatent, abans que continuï passant desapercebut i tingui repercussions negatives.