www.som360.org/ca

Preguntes i respostes

Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Habitualment per les seves distraccions contínues, la manca d'organització, la impulsivitat, i perquè interromp contínuament les converses o parla fora de torn.

Escola

No. El diagnòstic de TDAH no es considera una necessitat educativa especial, sinó una necessitat educativa de suport específic, que ha de ser atesa en un centre educatiu ordinari.

Comorbilitat

El TDAH s'ha identificat com un trastorn extremadament heterogeni des del punt de vista clínic, amb altes taxes de comorbiditat amb altres trastorns. S'estima que al voltant d'un 40-80 % dels nens i nenes amb TDAH presenten una condició comòrbida associada, que sovint persisteix a l'edat adulta.

Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

El TDAH és un trastorn que s'inicia en la infància i la persistència dels símptomes perdura tant en l'adolescència com en la'edat adulta. Actualment es considera que els 65% dels infants amb TDAH tindran símptomes en l'edat adulta.

Factors de risc

El desenvolupament del cervell és el procés a través del qual les neurones es formen i maduren, i està diferenciat en sis etapes: proliferació, migració, diferenciació, sinaptogènesi (que és la formació de les sinapsis, que són les connexions entre neurones), mielinització i apoptosi.

Conductes addictives

Cal fer prevenció abans que aparegui el consum.