www.som360.org/ca

Prescriu SOM Salut Mental 360

Els àmbits de la salut i social tenen un paper fonamental a l'hora de proporcionar informació sobre salut mental fiable i segura, per tal que pugui ser utilitzada pels usuaris i les seves famílies. Actualment existeix una nova generació de ciutadania que pot accedir a tot tipus d'informació sobre salut mental en l'entorn digital les 24 hores del dia. A través de la següent recepta, es pretén que facilitar al sector social i de la salut la prescripció o recomanació d'informació sobre salut mental fiable i segura

Imagen de recetas digitales.

Descarrega la recepta