www.som360.org/ca
Problemes educatius

Com es pot millorar el rendiment escolar dels alumnes amb TDAH?

La solució al baix rendiment escolar que presenten els alumnes amb TDAH o TDA passa, sempre que sigui possible, per la seva detecció inicial en l’àmbit familiar i en les escoles bressol, per un diagnòstic correcte quan l’alumne inicia l’educació primària i per la instauració d’un tractament cognitiu-conductual o, si és necessari, medicamentós, que segueixi les pautes i indicacions que marquen les guies científiques, nacionals i internacionals, que s’ocupen d’aquest problema. L’objectiu final és permetre a l’alumne una capacitat d’atenció, de concentració i d’abstracció adequades, necessàries per a un correcte aprofitament escolar i, en el cas del TDAH, aconseguir simultàniament la contenció de l’activitat motora no finalista i el control de la impulsivitat patològica.

Es considera que no serà possible millorar el rendiment escolar i, per tant, evitar el fracàs i l’abandonament acadèmic en el nostre país, si no s'efectua un abordatge obligatori i rutinari del TDAH i del TDA a les escoles durant el període de l’educació primària, realitzat en el context d’un programa de diagnòstic i tractament, integral i holístic, dels trastorns del neurodesenvolupament en el col·lectiu infantojuvenil.

Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)