www.som360.org/ca
Diagnòstic

Es pot diagnosticar i tractar el TDAH en persones d'edat avançada?

Si, encara que els símptomes solen iniciar-se durant la infància, poden estar presents al llarg de la vida. Si la manifestació clínica dels símptomes genera un impacte negatiu en les persones afectades, un bon diagnòstic i un tractament adequat poden millorar la seva qualitat de vida.