www.som360.org/ca
Comorbilitat

El TDAH té altres trastorns associats?

El TDAH s'ha identificat com un trastorn extremadament heterogeni des del punt de vista clínic, amb altes taxes de comorbiditat amb altres trastorns. S'estima que al voltant d'un 40-80 % dels nens i nenes amb TDAH presenten una condició comòrbida associada, que sovint persisteix a l'edat adulta. La comorbiditat més freqüent és el trastorn negativista desafiant (TND), seguit pels trastorns de conducta i els trastorns de l'estat d'ànim i d'ansietat.

A més, s'observen altres dificultats associades al trastorn que interfereixen negativament en l'àmbit familiar, escolar i social: dificultats en les relacions socials, dificultats d’aprenentatge i dèficit en l’autoregulació emocional.