www.som360.org/ca
Blog

Com podem ajudar un infant amb TDAH a casa?

Consells per a les famílies
SOM Salud Mental 360

Redacció

SOM Salud Mental 360
TDAH en casa

Els tres símptomes bàsics del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) són la inatenció, la hiperactivitat i la impulsivitat. Tres aspectes que poden provocar algunes actituds que poden confondre's amb un mal comportament de l'infant o de l'adolescent i que poden causar estrès i frustració a molts pares i mares, fins que coneixen el diagnòstic. 

En tenir problemes per prestar atenció, els infants amb TDAH poden:

 • Tenir dificultats per recordar i seguir instruccions.
 • Distreure's amb facilitat per estímuls externs.
 • Tenir dificultats per organitzar tasques i activitats.
 • Oblidar les activitats quotidianes amb freqüència.
 • Perdre objectes.
 • Evitar les tasques que requereixen un esforç mental sostingut.
 • Cometre errors per distracció.

En ser hiperactius, els infants amb TDAH poden:

 • Presentar una activitat motora excessiva.
 • Tenir dificultats per romandre asseguts.
 • Bellugar-se i enfilsr-se en situacions no apropiades.
 • Fer les coses a correcuita en comptes de prendre's el seu temps.
 • Parlar excessivament.
 • Tenir inquietud interna, «nerviosisme»: moviments de peus i mans, dificultat per realitzar activitats de manera tranquil·la.

En ser impulsius, els els infants amb TDAH poden:

 • Cometre errors en les tasques per precipitació o omissió.
 • Ser impacients.
 • Tenir dificultats per esperar el torn.
 • Interrompre amb freqüència.
 • Dir coses socialment inapropiades.

A conseqüència d'aquests símptomes, les persones amb TDAH poden tenir una baixa autoestima, dificultats per relacionar-se amb els altres, baixa tolerància a la frustració, canvis freqüents en la conducta i, probablement, problemes d'aprenentatge.

Mindfulness tdah

Mindfulness per millorar els símptomes dels nens i els adolescents amb TDAH

Com poden ajudar els pares i les mares?

La intervenció de la família, i també del centre educatiu, és imprescindible perquè l'infant amb TDAH pugui desenvolupar-se de manera adaptativa al seu entorn, minimitzant les seves dificultats i maximitzant els seus potencials. És important que la família, des d'un principi, pugui entendre què és el TDAH i quines dificultats comporta, per evitar càstigs i culpabilitzacions injustificades.

Alguns consells per a les mares i els pares són: 

 • Confirmar el diagnòstic de TDAH amb professionals de la salut amb experiència i capacitació en aquest trastorn.
 • Informar-se sobre el trastorn, a través de professionals o de les associacions de TDAH.
 • Implicar els familiars més pròxims en el tractament.
 • Procurar donar-li un reforç positiu immediat i freqüent.
 • Reforçar els seus assoliments i les seves virtuts.
 • Mantenir la calma en moments de crisi.
 • Evitar la crítica constant i no caure en la confrontació.
 • Donar-li suport i mostrar-li afecte i comprensió.
 • Ignorar, en la mesura que sigui possible, els seus comportaments negatius.
 • Establir límits clars i conseqüències.
 • Comunicar-se sempre amb frases en positiu, evitant les frases amb «no».
 • Proporcionar-li un entorn estructurat, amb ordre i rutines. 
 • Fer servir recompenses duradores i eficaces. Utilitzar la recompensa abans que el càstig.
 • Fer tangibles els pensaments i la solució dels problemes.
 • Simplificar les regles de la casa.
 • Ajudar-lo a fer les coses pas a pas. Ensenyar-li a ser organitzat.
 • Assegurar-se que comprèn les instruccions.
 • Potenciar la seva autoestima i ajudar-lo a acceptar les limitacions.
 • Fomentar les seves habilitats i relacions socials.
 • Fomentar la seva autonomia i responsabilitat. 
 • Promoure les activitats esportives, artístiques i musicals.
 • Educar-lo en la tolerància a la frustració.
 • Col·laborar amb el centre educatiu.