www.som360.org/ca
Blog

L’art com a vehicle d’inclusió social

MásMuseoPicasso recull 20 anys d’iniciatives que utilitzen l’art i la creativitat com a eina per a la inclusió social
María José Valverde Márquez

María José Valverde Márquez

Cap del Departament d'Activitats Educatives i Culturals
Museo Picasso Málaga
arte inclusivo

MásMuseoPicasso sorgeix com a extensió del programa Art i Inclusió que el Museu Picasso de Màlaga desenvolupa des del 2004 i que té per objectiu potenciar la integració efectiva i l’accessibilitat real de totes les persones a l’art i a la cultura, independentment de les seves característiques, interessos i necessitats.

Periòdicament, associacions, centres d’envelliment actiu, ONG, centres de dia, aules específiques de centres escolars, entre d’altres, participen en visites interactives, tallers de producció artística, seminaris, concerts o altres propostes educatives i culturals.

A més, des de fa una mica més d’una dècada, es dissenyen, executen i avaluen projectes a llarg termini amb l’objectiu principal de desenvolupar en els participants habilitats socioemocionals o cognitives a través d’una relació periòdica i perllongada amb les arts visuals, i potenciant alhora la creació de comunitat.

arte inclusivo

Art inclusiu en salut mental: com fer-lo possible

L’anàlisi dels resultats obtinguts en els diferents projectes al llarg d’aquests anys, més enllà dels objectius específics que s’hi han marcat atenent les seves particularitats, corroboren que, durant el desenvolupament d’aquests projectes, les persones participants adquireixen capacitats que afavoreixen el seu empoderament i faciliten els processos d’inclusió social.

Encoratjats pels resultats positius dels treballs realitzats en aquest camp, i amb la ferma convicció que a través de l’art es pot millorar la qualitat de vida de les persones, els equips del Departament d’Activitats Educatives i Culturals i del Departament d’Art del Museu Picasso de Màlaga duen a terme un procés continu de recerca més enllà dels murs del museu que permeti donar a conèixer aquells projectes i programes que vinculen art i inclusió al nostre país i puguin ser un referent per als qui treballen en aquest camp. Tot això ha pres forma mitjançant la creació d’un fòrum digital: MásMuseoPicasso.

Un espai de trobada de l’art amb els aspectes socials, educatius i de salut

En aquest compromís d’apropar l’art a totes les persones, neix MásMuseoPicasso, una plataforma en línia que es proposa com un espai de trobada i intercanvi d’idees i experiències. Un lloc de referència per a consultes i investigacions relacionades amb l’àmbit social, l’art, l’educació o la salut, entre d’altres.

Es crea amb la vocació de ser un espai en línia, obert a l’intercanvi d’idees i iniciatives i en procés de creixement, amb l’objectiu de millorar-ne els usos, ampliant els seus recursos i adaptant-se als reptes constants que planteja el món digital. 

A MásMuseoPicasso es recullen projectes i programes desenvolupats per institucions, empreses o associacions del món de la cultura que utilitzen l’art com a eina per a la participació social.

En aquest camí, el Museu ha trobat la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, que ha contribuït a continuar treballant en aquest projecte digital. 

Quizz arte

Què en saps de la salut mental i l'art?

Quizz

MésMuseoPicasso s’ha convertit en un contenidor de projectes i programes desenvolupats a Espanya que ofereix un sistema fàcil de cerca, dividit en tres apartats:

  • àmbits d’intervenció que treballa
  • expressions artístiques amb què es vincula
  • lloc on es desenvolupa

Així, qualsevol interessat a consultar informació específica la pot obtenir de manera còmoda. 

A més, el web conté un ampli nombre d’entrevistes fetes a professionals de l’àmbit cultural en què es tracten assumptes com ara salut mental, migracions o gènere.

D’aquesta manera, es proposa una eina que doni a conèixer què s’està fent i què s’ha fet d’una manera rigorosa i interessant en l’àmbit de la inclusió social a Espanya durant les darreres dècades

Recórrer a projectes passats dona la possibilitat als professionals, i a les persones interessades en els assumptes tractats, de conèixer projectes i programes que poden ser reproduïts o que poden servir-los d’inspiració en l’àmbit social o la cultura. Els projectes i els programes inclouen en molts casos enllaços a pàgines web, entrevistes o material documental que facilita l’accés a informació concreta de consulta.

L’avaluació constant, aspecte clau de la implementació de programes d’art inclusiu

A partir de l’experiència d’aquests anys, així com de l’anàlisi i la investigació de projectes i programes que s’inclouen a MásMuseoPicasso, podem afirmar que a l’hora de plantejar una iniciativa que vincula art i inclusió social és essencial tenir en compte els factors següents:

  • En quina mesura l’art pot incidir en les causes i l’efecte de situacions de vulnerabilitat social.  
  • Els beneficiaris són una peça essencial en el disseny d’un programa, i és essencial escoltar quins són els seus interessos i necessitats.
  • Hem d’estar molt atents a l’evolució del projecte per modificar-lo, si calgués.

A més a més, considerem essencial l’avaluació de qualsevol projecte per explicar i valorar els resultats obtinguts. Aquesta avaluació ha de ser present de manera transversal, des del començament fins al final. 

  • Avaluació del diagnòstic: serveix per justificar el projecte, els motius que el van originar i les necessitats del grup a què va dirigit.
  • Avaluació del procés: és essencial per percebre, tant dels avenços com dels desajustos en el procés de desenvolupament.
  • Avaluació final: és una síntesi de les avaluacions anteriors en què es conclou si s’han aconseguit els objectius plantejats i en quina mesura.

Insistir en la necessitat de fer una avaluació rigorosa és el que ens dona la possibilitat de dissenyar propostes que puguin ser reproduïdes i millorables, apostant fermament per fer de l’art una eina de millora social.

Destaquem