www.som360.org/ca
Blog

Còmics per prevenir les addiccions comportamentals

Es convida els més joves a reflexionar sobre comportaments que els posen en risc de tenir un trastorn mental
SOM Salud Mental 360

Redacció

SOM Salud Mental 360
Comic Una Mas

La Confederació Salut Mental Espanya ha publicat tres còmics dirigits a joves amb la intenció de sensibilitzar i prevenir les addiccions comportamentals i que suposen el desencadenament de trastorns mentals. Es tracta dels còmics Una más, orientat de prevenció de l'addicció al joc i a les apostes; Entre dos mundos, centrat en l'addicció a l'alcohol, el consum d'estupefaents i la relació amb la salut mental; i Next Level, centrat en l’addicció als videojocs.

Per a l'entitat, el còmic és un «format capaç d'arribar a aquest públic, promovent-ne l'aprenentatge, convidant-lo a la reflexió i a aguditzar el pensament crític sobre aquests comportaments». Una de les dificultats d'arribar al públic més jove rau també en el fet que activitats com el joc amb diners, l'ús d'internet i els videojocs estan àmpliament esteses a la nostra societat.

Cómic una más
Fragment del còmic Una más (Confederación Salud Mental España, 2022)

Els còmics estan protagonitzats per joves amb els quals altres joves es poden sentir fàcilment identificats: A Una más, un jove comença a freqüentar salons d'apostes i, motivat per una ratxa de bona sort i per la influència del grup d'amics, s'aventura a fer apostes en línia fins que ho perd tot i entra en una voràgine de pèrdues i angoixa de la qual no sap com sortir. A Entre dos mundos, un altre jove cedeix davant el consum de drogues. El còmic explica la relació que té el consum de tòxics amb l’aparició d’un trastorn de salut mental; i a Next Level, una noia s'adona que té un problema d'addicció als videojocs i com afecta el seu entorn.

Joves en risc

Diversos informes han mostrat l'augment de les addiccions comportamentals durant i després de la pandèmia. A nivell estatal, el Informe sobre adicciones comportamentales 2021, del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, detallava que un 20,1% dels i les estudiants de 14 a 18 anys van jugar amb diners a l'últim any (presencial, online o tots dos) i un 85,1% va jugar a videojocs. També l'Informe monogràfic d'addicions comportamentals, realitzat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) el 2021, feia referència a un augment de la prevalença de tenir un possible trastorn per ús de videojocs: del 13% al 15% en nois i de un 2,6% al 3% en noies; un augment de la prevalença de l'ús compulsiu d'internet (xarxes socials, missatgeria instantània, sèries i pel·lícules): del 21 al 22% en nois i del 27 al 32% en noies; mentre s'observava una disminució de la prevalença de tenir una addicció al joc amb diners: 8% al 5% en nois. En el cas de les noies, es manté al 2%. Una disminució relacionada amb la suspensió d'activitats esportives i, per tant, apostes durant la pandèmia, però que continuen sent unes dades d'ús rellevants tenint en compte que són menors i, per tant, la xifra hauria de ser propera al 0.

Les addiccions comportamentals suposen una dependència que afecta la vida quotidiana de la persona afectada, sobre la qual perd el control. Parlem d'una dependència quan es prioritza el joc o l'ús d'internet o els videojocs davant de situacions considerades de més importància per al jove. El seu ús passa a ser prioritari i s'associa a conseqüències greus per al subjecte i entorn.

Guillem Hill

Guillem Hill

Protagonista de #JoHoCanvioTot

Factors de protecció i factors de risc en els joves

En el marc d'aquesta campanya, la Confederación Salud Mental España ha publicat també una infografia adreçada a les famílies i els professionals d'entorn educatiu i de l'oci on s'indiquen factors de protecció i de factors de risc en els joves davant les addiccions a substàncies o comportamentals.

Estratègies de protecció davant les addiccions a substàncies o comportamentals en joves

 • Mantenir hàbits de vida (alimentació, son, esport) i oci saludables.
 • Tenir vincles sans amb les persones cuidadores i disciplina positiva a casa i a les aules.
 • Facilitar xarxes comunitàries perquè tinguin suports adaptats a les seves necessitats.
 • Un ús i una gestió raonables de les tecnologies i el foment de l'oci responsable.
 • Entrenament en habilitats socials i sensibilització sobre les conseqüències del consum de drogues.
 • Establir límits clars i disciplina aplicada conscient.
 • Tenir opcions de lleure motivants i saludables.
 • Fomentar valors positius a la societat.
 • Accés igualitari a recursos i serveis
 • Pertinença a la comunitat i vincles socials sòlids.
adiccion videojuegos

Senyals d’alarma en l’addicció als videojocs

Factors de risc en joves davant les addiccions a substàncies o comportamentals

 • Normalització del consum de l’alcohol.
 • Manca d'enllaços i persones referents a casa i a l'entorn educatiu.
 • Pertinença a grups que poden estar en situació de vulnerabilitat: dones, persones migrants, LGTBI+, persones amb discapacitat, persones en situació de pobresa.
 • Disposició i normalització de mitjans i recursos tecnològics.
 • Disponibilitat de drogues i proximitat a altres joves que consumeixin.
 • Abús i dependència de substàncies (alcohol, drogues, medicaments) per part de persones cuidadores.
 • Normalització a les cases d'apostes com a opció d'oci.
 • Normalització de la vida sedentària i nocturna i estereotips de bellesa no saludables.
He après alguna cosa amb aquest contingut

Destaquem