www.som360.org/ca

Més d'11 milions d’infants i joves europeus tenen algun problema de salut mental

1 de cada 4 infants està en risc de pobresa o exclusió social, segons UNICEF
Mònica Fidelis Pérez de Tudela
Mònica Fidelis Pérez de Tudela
Periodista. Project Manager
SOM Salud Mental 360
Informe Unicef

UNICEF ha presentat l'Informe Estat de la Infància a la Unió Europea 2024 en què retrata l'estat de benestar dels infants i adolescents de la Unió Europea. L'informe reflecteix que 1 de cada 4 infants de la Unió Europea (UE), 20 milions d’infants, estan en risc de pobresa o d'exclusió social. En relació a les últimes dades recollides el 2019, la dada suposa un increment en 1,6 milions d’infants. Espanya registra les pitjors dades en aquest sentit, sent el país de la UE amb més taxa de pobresa infantil.

Quan parlem de pobresa, segons els estàndards d'UNICEF, es tenen en compte diferents paràmetres. És a dir, no es tracta únicament de la quantitat de diners que tenen les famílies, sinó com de cobertes estan les necessitats bàsiques dels infants (alimentació, habitatge) i l'accés a serveis essencials, com l'educació per a la salut.

La pobresa i l' exclusió social és un factor de risc de desenvolupar un problema de salut mental en tota la població. En la població infantojuvenil, a més, viure en pobresa impacta en el seu desenvolupament i en el seu futur com a persones adultes.

Entre les raons d'aquest augment de la població infantojuvenil en risc de pobresa, UNICEF explica que es produeix per l'augment de les privacions materials i socials, l'augment de llars amb ingressos inferiors als ingressos mitjans de la població nacional i la baixa intensitat de treball. Factors que es poden deure als efectes combinats del COVID-19, la pandèmia i la recent inflació d'aliments i energia. La UE vol reduir en 5 milions el nombre d’infants en risc de pobresa o exclusió social d'aquí al 2030.

En informe s'esmenten les grans disparitats en termes del risc que els infants visquin en la pobresa a la UE. En aquest sentit, hi ha un major risc de pobresa en:

  • Infants en famílies monoparentals - El risc de pobresa o exclusió social en famílies monoparentals amb infants (43,5%) és aproximadament el doble que el d'altres famílies amb infants (20,2%).
  • Infants amb discapacitats - Infants a la UE amb limitacions en activitats per problemes de salut tenen més probabilitats de viure en llars de baixos ingressos.
  • Infants amb un pare/mare que nascuts fora del país - Els infants que tenen un pare/mare nascut fora del país són 2,4 vegades més vulnerables en risc de pobresa (37,2 %) que altres nens (15,6 %).

La satisfacció vital dels infants i joves

L'informe d'UNICEF recull indicadors actualitzats sobre la prevalença de problemes de salut mental en aquesta època vital, però també mesura la satisfacció vital d'aquests.

S'estima que al voltant d'11,2 milions d’infants i joves (un 13%), dels que tenen fins a 19 anys tenen algun problema de salut.

Prevalença estimada de les condicions de salut mental 0-19 anys a la UE (2019). Font 2019 Global Burden of Disease Study | The state of children in the European Union (UNICEF)
Prevalença estimada de les condicions de salut mental 0-19 anys a la UE (2019). Font 2019 Global Burden of Disease Study | The state of children in the European Union (UNICEF)

Les xifres corresponents al grup de més edat inclouen un 4% que tenen trastorns depressius i el 8% trastorns d'ansietat. Es registren petites diferències segons el gènere i grup d' edat. Mentre els nois són més proclius a manifestar problemes de salut mental en el grup de fins a 14 anys, les noies prenen una lleugera davantera en el grup de 15 a 19 anys. El suïcidi és una de les principals causes de mortalitat en aquest grup d'edat, representa al voltant d'una de cada sis (17 %) morts.

Paradoxalment, un 71% dels joves de fins a 15 anys tenen una alta satisfacció amb la vida (segons autoqualifiquen, amb més de 5 punts sobre 10) el 2022, segons dades de l'Informe PISA. Aquesta xifra és una mitjana i hi ha diferències entre països com mostra el gràfic següent. Espanya se situa lleugerament per sobre de la mitjana, amb un 76%. Aquestes dades suposen una caiguda del 5% entre el 2018 i el 2020 dels països de la UE sobre els quals es tenen dades.

Satisfacció amb la vida entre escolars de 15 anys a 25 països de la UE, 2022. Font: PISA: Programme for International Student Assessment, PISA Database | The state of children in the European Union (UNICEF)
Satisfacció amb la vida entre escolars de 15 anys a 25 països de la UE, 2022. Font: PISA: Programme for International Student Assessment, PISA Database | The state of children in the European Union (UNICEF)

El nivell de satisfacció dels infants i joves està relacionat també amb el desenvolupament d'habilitats que aquests necessiten per a l' edat adulta: personals, educatives, digitals i socials. En aquest sentit, el 2022, gairebé un de cada quatre infants de fins a 15 anys i que suposen més d'1 milió d’infants van manifestar dificultats per establir relacions d'amistat, amb menor confiança en el cas de les nenes.

UNICEF posa sobre la taula una sèrie de propostes per abordar la pobresa infantil relacionades amb l'acció des dels Estats i la mateixa UE a través de la prestació de serveis i la garantia d'accés a educació primerenca gratuïta. En aquest sentit, la UE aporta orientació i eines perquè els països de la UE garanteixin que tots els infants que es troben en risc de pobresa a Europa tinguin accés als serveis essencials a través de la Garantia Infantil Europea. Una estratègia que pretén trencar el cicle intergeneracional de pobresa i desigualtat en educació, desenvolupament i capacitats a través de plans d'acció nacionals que tinguin en compte les necessitats dels infants sense llar, amb discapacitat o problemes de salut mental, dels infants d'origen migrant o pertanyents a una minoria ètnica, d'aquells que reben cures alternatives i els que viuen situacions familiars precàries. Aquests plans han de contemplar també la promoció de programes que enforteixin la resiliència i la recuperació.

Considero que he après alguna cosa després de llegir aquest contingut.
Mosaic d'imatges d'adolescents en entorns escolars, familiars i de lleure
Ets una persona resilient?
Descobreix com millorar el teu benestar
Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 20 de febrer de 2024
Darrera modificació 20 de febrer de 2024

Si tens pensaments suïcides, demana ajut:

També pots comunicar-te amb els serveis d'emergència locals de la teva zona de residència.

Mònica Fidelis Pérez de Tudela

Mònica Fidelis Pérez de Tudela

Periodista. Project Manager
SOM Salud Mental 360