www.som360.org/ca
Blog

7 consells per tenir cura de la teva salut mental en el lloc de treball

Prendre consciència de l'autocura
SOM Salud Mental 360

Redacció

SOM Salud Mental 360
Autocuidado trabajo

La salut mental i benestar emocional de les persones treballadores ha passat a ser una prioritat tant per a les organitzacions com les pròpies persones treballadores, cada vegada són més conscients de la seva importància i de quines són les seves prioritats vitals. Tant és així que, segons l'informe d'InfoJobs Abandonament de l'ocupació a Espanya el 27 % de les persones treballadores es plantejava deixar el seu lloc el 2022 – dada que suposa un increment de 4 punts percentuals respecte a l'any 2021- sent la salut mental la principal motivació (32 %), per davant les condicions econòmiques (27 %), la motivació de dedicar-se a una cosa diferent (26 %) i la conciliació entre la vida personal i laboral (24 %). L'impacte del treball en la salut mental està creixent de forma significativa. En l'Informe sobre la salut mental i els beneficis laborals publicat per InfoJobs el 2021 ja s'alertava que la meitat dels problemes de salut mental de la població ocupada estaven vinculats amb el treball.

meditacion

Deu minuts de meditació diària per reduir l'estrès i l'ansietat

Les organitzacions han de propiciar les condicions necessàries per evitar al màxim els factors de risc que depenen de l' organització del treball, però també és important prendre consciència dels beneficis de l'autocura en el lloc del treball. Segons defineix l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'autocura es defineix com «la capacitat de les persones, les famílies i les comunitats per promoure la salut, prevenir malalties, mantenir la salut i fer front a malalties i discapacitats amb o sense el suport d'un professional de la salut». En l'àmbit laboral parlem de totes aquelles actituds, recursos i decisions que prenem en el nostre lloc de treball i que protegeixen la nostra salut mental per evitar la síndrome de burnout o esgotament laboral, motivat per l'esgotament físic i mental provocant una cronificació de l'estrès laboral. Naturalment, no totes les persones tenen els mateixos recursos personals i estratègies d' afrontament davant les adversitats, per això és interessant donar unes pautes bàsiques que siguin assumibles.

Pautes d'autocura a la feina

 1. Reconeix els senyals.
  Et coneixes millor que ningú i saps quan hi ha alguna cosa que no va bé. Reconèixer els símptomes és el primer pas per entendre que cal prendre decisions sobre la teva pròpia salut i com protegir-la. Les persones treballadores que pateixen de burnout solen presentar algun d'aquests senyals: esgotament físic i mental, sentiment de frustració en el treball, negativitat i falta de concentració per realitzar les tasques, problemes de comunicació amb els equips directius i amb els altres treballadors, dolors de cap, problemes intestinals, falta de creativitat, canvis en el caràcter, etc.
 2. Busca l'equilibri entre la teva feina i la teva vida personal.
  La teva feina, per si mateix, no et defineix com a persona. Et defineix qui ets com a individu, el teu potencial i les teves vàlues. La teva vida laboral és només una part de la teva vida i pot canviar de la nit al matí.
 3. Aprèn a dir No.
  És molt freqüent assumir més tasques de les que podem assumir en el nostre lloc de treball per diferents motius: pel desig d'agradar als altres, per temor a generar un conflicte, per temor al rebuig o per baixa autoestima. No saber dir que no acaba impactant en la nostra autoestima, amb l'aparició de sensació de fracàs i solitud.
  És important aprendre a prioritzar les pròpies necessitats, no tenir por a les crítiques i fer-ho de forma reflexiva, donant-te temps per entendre com et sents i articular una resposta amable i respectuosa, però sincera.
 4. Desconnecta.
  Portar-se la feina a casa no ha estat mai una bona idea, però amb la proliferació dels diversos sistemes de comunicació, a algunes persones els resulta pràcticament impossible desconnectar de la seva feina. El 75 % dels treballadors espanyols responen trucades o correus electrònics fora de l'horari laboral, segons l'Informe sobre desconnexió digital d'InfoJobs del 2022. Aquesta situació persisteix fins i tot durant les vacances: el 64 % no desconnecta i una de cada quatre persones declara connectar-se sempre que sigui necessari durant les seves vacances.
  Cal recordar que la desconnexió digital és un dret laboral de les persones empleades, incloses els que treballen a distància. La Llei Orgànica 3/2018, en el seu article 88, assenyala expressament que els treballadors «tindran dret a la desconnexió digital a fi de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar». Per dotar aquest dret de més recolzament, el 2021 es van endurir les sancions per a les empreses que l'incompleixin en el marc de la llei del teletreball (Llei 10/2021).
 5. Estableix relacions saludables amb els companys i companyes de feina.
  Les relacions saludables es basen es basen en el respecte mutu, la confiança, l'honestedat, el suport, la justícia, la igualtat, el respecte a la identitat individual i la bona comunicació. La capacitat que tinguem de posar-nos al lloc de l'altra persona (company, client, cap) i percebre la seva percepció i sentiments sobre els temes ens ajudarà a establir una comunicació fluida i gestionar els desacords.
 6. No et saltis les pauses.
  Les pauses en el treball són necessàries i estan regulades per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. S' estableix que per a persones treballadores a temps complet han d' existir almenys dos descansos al dia, un de 15 minuts cada matí i un altre de 15 minuts cada tarda, a més d' una pausa mínima de 30 minuts per dinar. Les pauses ens permeten descansar, desconnectar i socialitzar amb els companys.
 7. Mantingues hàbits saludables.
  Mantenir hàbits saludables és una de les bases de l'autocura. Això inclou fer exercici, menjar de forma equilibrada, evitar el consum de substàncies, tenir una bona higiene i mantenir els hàbits de son.

Destaquem

TDAH y altas capacidades
Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat
Xevi Huguet i Aniol
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
Historia TDAH
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
Testimonio Anna TDAH
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
Niño estudiando concentrado
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)
Annie Rodriguez
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)