www.som360.org/ca
Blog

Quan la feina no ho és tot

Informe sobre benestar laboral al món postpandèmia
Cisa Llopis Carbajo

Cisa Llopis Carbajo

Psicòloga experta en Intervenció Social. Coordinadora tècnica.
SOM Salud Mental 360
Bienestar laboral

L'APD Research Institute ha publicat recentment el seu informe People at work 2022: global workforce view, on analitzen les actituds i expectatives laborals de més de 32.000 persones empleades de 17 països diferents de tot el món durant l'any següent a la pandèmia.

L'estudi posa de manifest com ha canviat el que les persones treballadores entenen per estabilitat laboral, especialment arran de la pandèmia: una feina segura passa per permetre ingressos suficients per poder viure com un vol, sense comprometre la seva salut, benestar, el temps amb la família o els valors personals. Així, han passat a valorar aspectes del lloc de treball com ara la flexibilitat horària, el treball en remot i la millora en la carrera professional.

Autocuidado trabajo

7 consells per tenir cura de la teva salut mental en el lloc de treball

Tot i que el salari continua sent una prioritat, les persones treballadores també valoren la seva satisfacció i la seva salut mental a la feina en la seva decisió de romandre o canviar d'empresa. En general, malgrat estar majoritàriament satisfets, el 50% de les persones empleades valorarien canviar de feina. En concret, 1 de cada 5 persones treballadores dels sectors de les cures i la salut al món es plantegen actualment deixar la seva organització.

gestión bienestar emocional

Pautes per normalitzar la salut mental en l’entorn laboral

Resulta significatiu que el 67% de les persones enquestades refereix haver experimentat estrès a la feina almenys una vegada a la setmana, i el 15% se sent estressada cada dia. Alguns dels motius que relacionen amb aquest augment del nivell d'estrès laboral són l'augment de responsabilitats com a resultat de la pandèmia (41%), la durada de les jornades diàries (28%) o problemes amb la tecnologia (26%). A més, el 53% considera que el rendiment laboral s'està veient afectat per la seva pitjor salut mental.

Tot i això, només en el 13% dels casos diuen que l'empresa en què treballen no està prenent cap mesura per promoure una salut mental positiva a la feina. En general, les empreses són conscients d'aquests riscos, consideren que l'estrès i la salut mental de les persones treballadores és important i implementen accions com les següents:

  • Millorar la comunicació amb les persones empleades.
  • Donar dies de permís extraordinaris per reduir l'estrès.
  • Oferir descansos addicionals durant la jornada laboral.
  • Crear espais i activitats per gestionar l'estrès (espais i classes de meditació, activitats de benestar, etc.).
  • Activitats de cohesió d'equip i assessorament.
  • Respectar la desconnexió digital dels empleats fora de la jornada laboral.

Pel que fa al treball en remot o des de casa, les persones enquestades valoren de forma positiva la flexibilitat que els ofereix, i aquelles amb jornades híbrides (que combinen treball en remot i treball presencial) tenen un compromís més gran amb la seva empresa. Tot i això, el 55% de les persones que treballen des de casa senten que el seu rendiment laboral pateix a causa de la seva pitjor salut mental, davant del 36% de les persones que treballen a l'oficina. Així, les empreses han de garantir que totes les persones empleades, independentment d'on desenvolupin la seva activitat, sentin que la seva feina es valora, es cuida, puguin promocionar professionalment, i s'atengui també la seva salut mental.

tecnoestres

Per què sovint ens sentim estressats (tecno) per l'ús de les TIC?

Tot i que les persones empleades són optimistes amb la seva feina i tenen bones expectatives de futur, les empreses han de poder adaptar-se a les noves actituds i valors laborals i tenir cura d'aspectes com el salari, la promoció laboral i la salut mental laboral per mantenir el compromís dels seus treballadors.