www.som360.org/ca
Blog

Cap a una cultura empresarial que incorpori la salut mental

L'estigma, principal barrera per a abordar la salut mental a la feina
Carlos Alcoba Casares

Carlos Alcoba Casares

Responsable de Salut Mental i Estigma a l'àmbit laboral
Obertament
estigma trabajo

Totes les organitzacions tenen una cultura determinada. Com si es tractés d'una petita societat, tots els seus membres coneixen, siguin o no siguin conscients, que existeixen valors, creences i pràctiques compartides. És més, totes les organitzacions també tenen subcultures internes que, en el millor dels casos, complementen i potencien la global i, en altres ocasions, generen contradiccions i poden arribar a desembocar en conflictes.

Alhora, la majoria de la població adulta passem la part central del nostre temps en el lloc de treball. Inevitablement, el món laboral condiciona els nostres hàbits, també els que tenen a veure amb la salut. Aquesta realitat, quant a benestar, no sols impacta sobre les persones, sinó que també ho fa sobre les empreses a nivell de productivitat, retenció del talent, compromís o absentisme.

Estigma lugar de trabajo

Lluita contra l'estigma de la salut mental en el lloc de treball

Coneixem que l'estigma és la principal barrera per a abordar la salut mental en els centres de treball. La por i el desconeixement propicien que no siguem capaços de crear espais mentalment saludables. Moltes organitzacions decideixen començar a treballar la gestió emocional de les seves plantilles instaurant serveis d'acompanyament psicològic o generant protocols de prevenció, és un error molt comú obviar el pes enorme que té la cultura empresarial en la bona salut mental dels col·laboradors.

Sabem que el 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s’han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina.

D'altra banda, el 76% de les empreses considera una preocupació la salut mental dels seus equips, però el tabú i el desconeixement fan que només el 30% del personal de direcció disposi de formació al respecte.

webinar estigma trabajo

Abordar l'estigma en salut mental a la feina

Webinar

Clarament, aquí veiem un gap entre l’impacte de la salut mental en les organitzacions, la importància que directius i managers li atorguen, i la capacitat per a buscar solucions. Com comentàvem anteriorment, la cultura empresarial té un pes importantíssim en aquest procés de canvi. I són els líders els que tenen la major responsabilitat. Al cap i a la fi, són les persones amb major capacitat real d'assentar valors que ajudin a trencar amb l'estigma al voltant de la salut mental.

Qualsevol canvi cultural requereix un enfocament de dalt cap avall per a tenir èxit. Els líders han de tractar la salut mental com una prioritat estratègica. No pot quedar relegada a recursos humans o prevenció. Han de convertir-se en els aliats que fomentin un entorn de transparència i obertura. Construir una cultura lliure d'estigma ha de ser la pedra angular de les nostres polítiques de salut mental.

Alinear la cultura empresarial formal de la informal

És interessant diferenciar entre cultura formal i informal. La primera és aquella que queda recollida en documents, normatives i comunicacions oficials. Mentre que la segona és la que tothom acaba aprenent amb el pas del temps i moltes vegades condiciona molt més la quotidianitat que la primera.

Els líders tenen a la seva mà que cultura formal i informal vagin alineades i no entrin en col·lisió. No serveix de res tenir plans de prevenció de riscos psicosocials si després els nostres equips entenen que demanar ajuda o simplement parlar de salut mental condicionarà la seva carrera laboral.

És molt important que directius i managers iniciïn aquestes converses. I encara és més important que comparteixin experiències pròpies per a trencar amb falses creences que alimenten un imaginari col·lectiu que porta al silenci i retarden un procés de canvi imparable al voltant de la salut mental en el món laboral.

Angel Urbina

Ángel A. Urbina

Activista social
Associació Ment i Salut La Muralla

Al seu torn, les persones empleades tenen la responsabilitat de participar activament en aquesta transformació ja que impacta en el seu propi benestar i en el benefici col·lectiu de l'organització. Afortunadament, cap d'aquests elements requereix una gran inversió, simplement un compromís constant i sincer per a millorar la salut mental en el lloc de treball.

Els nostres responsables empresarials han de formar-se sobre estigma i salut mental des d'una perspectiva de lideratge i de noves habilitats que transformin les seves organitzacions i aconsegueixin millores tangibles en el compte de resultats.

Una cultura empresarial que normalitzi la salut mental forma part del camí a l'èxit.